13.08.2012

Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu KSH aruanne kiideti Keskkonnaameti poolt heaks

19.07.2012 kiitis Keskkonnaamet Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heaks.
Keskkonnaameti kirja leiate siit.
E-Konsult OÜ poolt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande leiate siit.

Teemaplaneeringu põhijoonise (teostaja: AS Sweco) leiate siit

LNG terminali eelprojekti (teostaja: AS Sweco) leiate siit (tulevikus)
LNG terminali detailplaneeringu dokumendid (teostaja: AS Sweco) leiate siit (tulevikus)

07.08.2012

2012 aasta aprillis võttis Balti Gaas ühendust rahvusvaheliselt tunnustatud okeanograafi ning akadeemiku Tarmo Soomerega, kellelt paluti ekpertarvamust planeeritava LNG terminali asukoha valiku osas kogu Eesti kontekstis.
Oma töös kirjutab akadeemik Soomere, et kuna LNG terminali rajamisega kaasnevad arvukad ohud,  tuleks terminal rajada kohta, mis oleks võimalikult eemal teistest ohuala omavatest terminalidest, elamu- ning äripiirkondadest, maanteedest jne. Parim asukoht taolisele objektile on seega Naissaarest lääne pool asuvad alad. Pakrineemel asuv terminal sobib okeanograafi meelest kõige paremini. Samuti leidis Soomere et Soomet ja Eestit ühendav gaasitoru ei tohiks ristuda tiheda liiklusega laevateega Helsingi ja Tallinna vahel.

Täispika aruande leiate siit.

05.08.2012

2010 aasta märtsis tellis Balti Gaas rahvusvaheliselt konsultatsioonifirmalt Ramboll Oil&Gas A/S-lt uuringu,
milles palus võrrelda omavahel kolme võimalikku LNG terminali rajamise asukohta – Paldiskis Pakrineemel, Muugal ja Inkoos.

Läbiviidud uuring näitas, et parimaks asukohaks regionaalse
terminali rajamiseks on Paldiski (Pakrineemel).
Peamisteks põhjusteks, miks eelistati just Paldiski terminali, olid järgmised:

– terminali läheduses (2km raadiuses) puuduvad elu- ja ärihooned, samuti ei planeerita neid sinna     ka tulevikus;

– sadama väga head jääolud (plaanitava terminali piirkonnas jääd praktiliselt ei teki);

– terminal asub planeeritava BalticConnectori vahetus läheduses;

– võrreldes Inkoo ja Muugaga on Paldiski terminali rajamine võimalik väikseima investeeringuga;
Kuna Pakrineemel puudub vajadus süvendustöödeks ja kaldajoone muutmiseks, on ka keskkonnamõjud Paldiskis minimaalsed.

Uuringu faili leiate siit.