Ühishuviprojekt

Balti Gaasi poolt loodav Paldiski LNG impordi ja gaasistamise terminal on arvatud Euroopa Liidu ühishuviprojektide nimekirja (Projects of Common Interest või PCI). PCI staatus tähendab, et projekt on prioriteetne ühes ühishuvi valdkonnas: Regulatsioon No 347/2013, lisa 1, punkt 8 – Balti gaasiturgude ühendamise plaan (Baltic Energy Market Interconnection Plan in gas või BEMIP Gas) gaasi valdkonnas. PCI staatus tagab kiirendatud ning efektiivsema lubade andmise protseduuri ning tõstab regulatoorsete otsuste tegemisel projekti eelisjärjekorda. PCI staatus võimaldab Balti Gaasil taotleda ka kaasrahastust Euroopa Liidu CEF (Conneting Europe Facility) programmist. Loodav LNG terminal vastab kõikidele ühishuviprojektidele seatud kriteeriumidele, suurendades konkurentsi ning arendades maagaasi turgu läbi täiendava gaasi importimise võimaluse ning parandades Eesti riigi gaasi varustuskindlust läbi maagaasi varu ladustamise kui ka tarneallikate mitmekesistamise. Lisaks pakub LNG terminal võimalust üle minna loodussõbralikumale kütusele, vähendades seeläbi ökoloogilist jalajälge. Koostöös teiste gaasivõrgu arendamise projektidega pakub terminal nimetatud hüvesid ka naaberriikidele: Lätile ja Soomele.

 

Lisainformatsiooni Euroopa Liidu CEF-i rahastuse ning PCI ühishuviprojektide kohta võib leida Euroopa Komisjoni energia osakonna kodulehelt. Paldiski LNG terminal on leitav ühishuviprojektide nimekirjast numbri alt 8.1.2.2.

 

Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu ja detailplaneeringu kehtestamiseks läbi viidud avalikud arutelud ning teised protseduurid on näidatud alljärgnevas loetelus. Projektiga seotud muud dokumendid asuvad siin.