Planeerimisprotsessist ja keskkonnamõjude hindamisest

13.08.2012

Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu KSH aruanne kiideti Keskkonnaameti poolt heaks

19.07.2012 kiitis Keskkonnaamet Paldiski LNG terminali teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heaks.
Keskkonnaameti kirja leiate siit.
E-Konsult OÜ poolt koostatud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande leiate siit.

Teemaplaneeringu põhijoonise (teostaja: AS Sweco) leiate siit

LNG terminali eelprojekti (teostaja: AS Sweco) leiate siit (tulevikus)
LNG terminali detailplaneeringu dokumendid (teostaja: AS Sweco) leiate siit (tulevikus)