LNG terminali asukohavalik Soome lahe piirkonnas

05.08.2012

2010 aasta märtsis tellis Balti Gaas rahvusvaheliselt konsultatsioonifirmalt Ramboll Oil&Gas A/S-lt uuringu,
milles palus võrrelda omavahel kolme võimalikku LNG terminali rajamise asukohta – Paldiskis Pakrineemel, Muugal ja Inkoos.

Läbiviidud uuring näitas, et parimaks asukohaks regionaalse
terminali rajamiseks on Paldiski (Pakrineemel).
Peamisteks põhjusteks, miks eelistati just Paldiski terminali, olid järgmised:

– terminali läheduses (2km raadiuses) puuduvad elu- ja ärihooned, samuti ei planeerita neid sinna     ka tulevikus;

– sadama väga head jääolud (plaanitava terminali piirkonnas jääd praktiliselt ei teki);

– terminal asub planeeritava BalticConnectori vahetus läheduses;

– võrreldes Inkoo ja Muugaga on Paldiski terminali rajamine võimalik väikseima investeeringuga;
Kuna Pakrineemel puudub vajadus süvendustöödeks ja kaldajoone muutmiseks, on ka keskkonnamõjud Paldiskis minimaalsed.

Uuringu faili leiate siit.