Uuringud

RAMBOLL UURING (Inkoo, Pakrineeme, Muuga asukohtade võrdlus) lae alla

TARMO SOOMERE EKSPERTARVAMUS lae alla

E-KONSULT TEEMAPLANEERINGU KSH ARUANNE lae alla

KSH ARUANDE KINNITAMINE lae alla

Lisaks (uuringu-dokumentide saamiseks palume kirjutada lng@alexela.ee aadressil)

 • Paldiski LNG terminal metocean study (MSI töö nr 130904, 07.10.2013)
 • Exceedance frequencies for waves and wind at Pakri cape (MSI töö nr 131113, 10.12.2013)
 • Rannikumere põhjaloomastiku, elupaikade ja kalastiku inventuur ning merevee kvaliteedi hinnang (TÜ Eesti Mereinstituut)
 • Merepõhja elustiku täiendav inventuur (TÜ Eesti Mereinstituut)
 • Merepõhja ehitusgeoloogiline uuring (AS Geotehnika Inseneribüroo GIB)
 • Merepõhja ehitusgeoloogiline uuring (Unicon 2013)
 • Mereala hüdrograafiline mõõdistamine (Meremõõdukeskus OÜ)
 • Piirkonna linnustiku seire, sh krüüslite ning merelinnustiku vaatlused (OÜ Linnuekspert, 2012-2015)
 • Sadamapiirkonna hüdrodünaamiliste protsesside matemaatiline modelleerimine (OÜ Corson)
 • Pakrineeme planeeringuala kaitsealuste taimeliikide ja koosluste inventuur (Eesti Maaülikool)
 • Keskkonnamõju hindamise aruanne (Hendirkson ja Ko, 2015)